bla bla bla TOP bla bla bla

...::: BIERUTÓW :::...

ZAMEK KSIĄŻĘCY W BIERUTOWIE

Zamek w Bierutowie został zbudowany w roku 1266 prawdopodobnie jednocześnie z ośrodkiem miejskim przez Henryka III wrocławskiego. W pierwszej połowie XIV wieku uzyskał murowaną postać. Średniowieczna warownia została przebudowana w duchu renesansu w XVI wieku przez Henryka II z rodu Podiebradów. Następna przebudowa miała miejsce po pożarze w roku 1603. Ostateczny kształt zamkowi nadała przebudowa w roku 1680. Przyjął on wtedy formę dwuskrzydłowego założenia składającego się z wieży bramnej oraz dwóch domów mieszkalnych, wschodniego i południowego. Całość była otoczona murami obronnymi. W roku 1899 rozebrano jeden z budynków.

W XVIII wieku zamek należał do książąt witemberskich, następnie do końca XIX wieku do książąt brunszwicko-luneburskich. Zamek znajduje się w centrum Bierutowic. Do dzisiaj zachowała się wieża bramna, budynek mieszkalny, oraz mury obronne z bramą od strony zachodniej. Budynek służy obecnie do celów mieszkalnych.

Opis historii zaczerpnięty ze strony Włodzimierza Jacka Adamskiego

GALERIA

Brama wjazdowa na tle wieży zamku bierutowskiego (godfryd)

Brama wjazdowa na tle wieży zamku bierutowskiego (godfryd)

Zamek bierutowski na rycinie z roku 1888 (www.bierutow.pl)

Chmury zbierają się nad wieżą zamku bierutowskiego (www.bierutowwobiektywie.blogspot.com)

Wiosna w Bierutowie na tle wieży zamku bierutowskiego (www.bierutowwobiektywie.blogspot.com)

Współczesna elewacja pozostałości zamku bierutowskiego... cóż... hmmm... bez komentarza. (godfryd)

Mury obronne wokół bierutowskiej starówki (godfryd)

Kościół Św. Katarzyny (godfryd)

Kościół Św. Katarzyny (godfryd)

Zegar słoneczny na bocznej ścianie kościoła Św. Katarzyny (godfryd)

WKLIKI