bla bla bla TOP bla bla bla

...::: CHĘCINY :::...

ZAMEK KRÓLEWSKI W CHĘCINACH

Fundatorem zamku w Chęcinach był prawdopodobnie biskup krakowski Jan Muskata w XIV wieku. Nie jest to jednak takie pewne, gdyż w dokumencie z 1308 roku występuje starosta chęciński imieniem Wrocław. Warownia została założona na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 20x50 m. z dwiema wieżami cylindrycznymi od wschodu i od zachodu, oraz budynku wysuniętego przed wieżę wschodnią. Wjazd do zamku prowadził przez bramę umieszczoną w murze od strony wschodniej. W XIV wieku zbudowano przedbramie z kaplicą na piętrze, oraz wzniesiono budynek mieszkalny przy murze północnym. W XV wieku od strony zachodniej zbudowano zamek dolny na planie wydłużonego wieloboku (30x60 m.) otoczony murem obronnym z kwadratową wieżą w narożniku północno-zachodnim.

Zmodernizowano również wjazd, który prowadził przez drewniany, zadaszony most wsparty na kamiennych filarach, zakończony przęsłem zwodzonym. Na dziedzińcu zamku dolnego przy murze południowym wzniesiono murowany dom, oraz drewniane budynki gospodarcze. W roku 1607 pożar spowodował niewielkie uszkodzenia warowni. Odbudową zajął się starosta Stanisław Branicki. W roku 1657 zamek został spustoszony przez wojska szwedzkie i zaczął popadać w ruinę. Ostatecznie opustoszał w XVIII wieku. W latach 50 i 60 XX wieku po gruntownych badaniach zamek został zabezpieczony jako trwała ruina i udostępniony dla zwiedzających.

Opis historii zaczerpnięty ze strony Włodzimierza Jacka Adamskiego

GALERIA

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek - Plan (Grzegorz Pietrzak, źr. Wikipedia)

  Legenda:
 1. Baszta północno-zachodnia
 2. Brama południowo-zachodnia
 3. Studnia
 4. Dziedziniec Zamku Dolnego
 5. Zachodnia wieża strażnicza
 6. Wieża więzienna
 7. Pozostałości budynku mieszkalnego
 8. Mur z wnękami
 9. Główna brama wjazdowa
 10. Skarbiec i kaplica

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek - Panorama (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

Chęciny - Zamek

Chęciny - Zamek (godfryd)

WKLIKI