bla bla bla TOP bla bla bla

...::: ĆMIELÓW :::...

ZAMEK RYCERSKI W ĆMIELOWIE

Renesansowy zamek w Ćmielowie został zbudowany prawdopodobnie w latach 1519-31 przez Krzysztofa Szydłowieckiego herbu Odrowąż, kasztelana sandomierskiego, krakowskiego i kanclerza koronnego. Budowla została wzniesiona na starszym założeniu. Założenie składało się z dwóch części : zamku właściwego położonego na wyspie otoczonej fosą i przedzamcza wzniesionego na południowym brzegu fosy. Zamek na wyspie składał się z dwóch równolegle położonych budynków mieszkalnych połączonych od północy kaplicą zamkową, składającą się z nawy i zamkniętego wielobocznie prezbiterium. Przedzamcze składało się pierwotnie z trzech skrzydeł zamykających dziedziniec otwarty w kierunku zamku i trzykondygnacyjnej wieży bramnej, umieszczonej w południowo-wschodniej części przedzamcza. Wieżę wzniesiono na planie prostokąta, wysuwając ją znacznie na zewnątrz przed linię murów. W przyziemiu wieży znajduje się przelot bramny sklepiony kolebkowo. W XVII wieku zamek został wzmocniony systemem fortyfikacji bastionowych z czterema bastionami w narożach. Po Szydłowieckich kolejnymi właścicielami Ćmielowa byli Tarnowscy, potem Ostrogscy, następnie Wiśniowieccy, Sanguszkowie i w końcu Małachowscy. W 1657 roku zamek był oblegany i zdobyty przez Szwedów, którzy opuszczając go dokonali znacznych zniszczeń. W 1702 roku warownia została częściowo rozebrana, a około 1800 roku przedzamcze przerobiono na browar i w 1905 na łaźnię. W latach 50-tych XX wieku przeprowadzono wstępne badania architektoniczne. Obecnie do dziś na wyspie pozostały resztki budynków i mury prezbiterium, a na przedzamczu wieża bramna i budynek gospodarczy. Niestety nie ma możliwości dostania się na wyspę.

Opis historii zaczerpnięty ze strony Włodzimierza Jacka Adamskiego

GALERIA

WKLIKI