bla bla bla TOP bla bla bla

...::: KOŁO :::...

ZAMEK KRÓLEWSKI W KOLE

Murowany zamek w Kole Wzniósł zapewne Kazimierz wielki w XIV wieku. Warownia zbudowana z cegły na fundamentach z kamieni eratrycznych umiejscowiona została na niewielkim wzniesieniu na lewym brzegu Warty na zachód od miasta. Założenie było prostokątne z potężną, cylindryczną basztą w narożniku południowym. Główna brama wjazdowa znajdowała się w skrzydle południowym obok baszty. Mury obronne były wzmocnione skarpami, zaś na dziedzińcu stała prawdopodobnie drewniana zabudowa ponieważ w trakcie badań nie znaleziono żadnych fundamentów. W XV wieku zbierała się tu na zjazdach szlachta wielkopolska. W XVI wieku zamek był siedzibą starostów. W czasie najazdu szwedzkiego uległ zniszczeniu i nie powrócił już do dawnej świetności. W latach 1696-1763 był własnością bernardynów, którzy zaczęli jego rozbiórkę tak że w XVIII wieku był już ruiną. Po II wojnie światowej ruiny częściowo zabezpieczono.

Opis historii zaczerpnięty ze strony Włodzimierza Jacka Adamskiego

GALERIA

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

Zamek w Kole

Zamek w Kole (godfryd)

WKLIKI