bla bla bla TOP bla bla bla

...::: MIRÓW :::...

ZAMEK KRÓLEWSKI W MIROWIE

Zamek w Mirowie zbudowano za panowania Kazimierza Wielkiego, lecz co do fundatora nie ma jednomyślności. W 1405 roku po raz pierwszy dokument wspomina istnienie zamku z burgrabią Sasinem. Zamek górny został wzniesiony na wysokiej skale na planie zbliżonym do trapezu z wieżą od strony południowo-zachodniej, wtopionej w mury do trzeciej kondygnacji. U podnóża skały znajdował się zamek dolny, otoczony murem obronnym z wjazdem od strony południowo-wschodniej poprzedzonym mostem zwodzonym przerzuconym nad fosą. Od wschodu wzniesiono na zamku dolnym wieżę mieszkalno-obronną, a w części północno-wschodniej znajdowała się baszta na rzucie czworoboku. Warownia była zbudowana z łamanego wapienia. Przez cały XV wiek dziedzicami Mirowa byli Koziegłowscy, a po nich Myszkowscy. Od połowy XVII wieku zamek należał do Męcińskich. W czasie "Potopu" Szwedzi zniszczyli i spalili warownię i choć została ona odbudowana to w XVIII wieku została opuszczona i popadła w ruinę. W latach 1960-62 przeprowadzono prace konserwatorskie i zabezpieczono to co zostało w formie trwałej ruiny.

Opis historii zaczerpnięty ze strony Włodzimierza Jacka Adamskiego

GALERIA

Mirów - Zamek

Mirów - panorama z mirowskim zamkiem (godfryd)

Mirów - Zamek

Mirów - Zamek (godfryd)

Mirów - Zamek

Mirów - Zamek (godfryd)

Mirów - Zamek

Mirów - Zamek (godfryd)

Mirów - Zamek

Mirów - Zamek (godfryd)

Mirów - Zamek

Mirów - Zamek (godfryd)

Mirów - Zamek

Mirów - Zamek (godfryd)

WKLIKI