bla bla bla TOP bla bla bla

...::: PYZDRY :::...

ZAMEK W PYZDRACH

Zamek murowany wraz z murami miejskimi, tworzący jeden system obronny, powstał w 1339r. staraniem króla Kazimierza Wielkiego. Zamek założono na rzucie czworoboku z cylindryczną wieżą oraz przygródkiem gospodarczym. Częste wizyty królów świadczą o znaczeniu politycznym i obronnym zamku w ówczesnym państwie. Częściowo zniszczony w czasie ,,potopu'' szwedzkiego popadł w ruinę. W latach 1797-98 władze pruskie przeprowadziły gruntowny remont, przebudowując zamek na więzienie. W połowie XIX w. zamek oddano w ręce prywatne i zaadaptowano na cele mieszkalne. W części północnej, na dawnych fundamentach i częściowo murach zamkowych pobudowano spichrz, a na początku XX w. zainstalowano tu młyn motorowy. Dziś budynek ten, powiększony o drugie piętro, zajmuje firma ,,Parkur''. Na zewnątrz stojącego po stronie wschodniej budynku mieszkalnego, krytego dachem naczółkowym, widoczne są niewielkie fragmenty gotyckich skarp. Większe pozostałości dawnych murów zachowały się w części piwnicznej tego domu.

Opis historii zaczerpnięty ze strony miasta Pyzdry

GALERIA

Pyzdry - Zamek

Pyzdry - Zamek (godfryd)

Pyzdry - Zamek

Pyzdry - Zamek (godfryd)

Pyzdry - zabudowania zamkowe

Pyzdry - zabudowania zamkowe (godfryd)

WKLIKI