bla bla bla TOP bla bla bla

...::: TORUŃ :::...

ZAMEK KRZYŻACKI W TORUNIU

Budowę zamku w Toruniu rozpoczęli Krzyżacy w trzeciej ćwierci XIII wieku na miejscu wcześniejszej osady grodowej. Założenie powstało na planie trójkąta na wzniesieniu prawego brzegu Wisły. Najpierw wzniesiono mury obwodowe i dom mieszkalny wzdłuż kurtyny południowej, mieszczący siedzibę konwentu i komtura. W kolejnym etapie zbudowano krużganki i ufortyfikowaną śluzę na fosie zachodniej, oddzielającej zamek od Starego Miasta. W pierwszej połowie XIV wieku powstała wolno stojąca, ośmiokątna wieża, dansker i skrzydło wschodnie. Wjazd do zamku prowadził od strony zachodniej przez bramę w murze. Do końca XIV wieku zbudowano podzamcze od północy z zabudową gospodarczą. W 1420 roku część zabudowań spłonęła i zamek podupadł. W 1454 roku warownia została zdobyta przez mieszczaństwo i częściowo spalona. Wkrótce potem większość murów rozebrano. Na miejscu zamku powstał nasyp i w XIX wieku urządzono na nim ogród publiczny. Prace badawcze i konserwatorskie w latach 1962-65 pozwoliły na ekspozycję odkrytych reliktów zamku. Po częściowej rekonstrukcji murów zdecydowano zachować pozostałości zamku w formie trwałej ruiny.

Opis historii zaczerpnięty ze strony Włodzimierza Jacka Adamskiego

GALERIA

Toruń - Zamek Krzyżacki - gdanisko

Toruń - Zamek Krzyżacki - gdanisko / dansker (godfryd)

Toruń - Zamek Krzyżacki - Mury Zamku

Toruń - Zamek Krzyżacki - Mury Zamku (godfryd)

Toruń - Zamek Krzyżacki

Toruń - Zamek Krzyżacki (godfryd)

Toruń - Zamek Krzyżacki

Toruń - Zamek Krzyżacki (godfryd)

Toruń - Zamek Krzyżacki

Toruń - Zamek Krzyżacki (godfryd)

Toruń - Zamek Krzyżacki

Toruń - Zamek Krzyżacki (godfryd)

Toruń - Zamek Krzyżacki

Toruń - Zamek Krzyżacki (godfryd)

Toruń - Zamek Krzyżacki

Toruń - Zamek Krzyżacki (godfryd)

Toruń - Zamek Krzyżacki - makieta Zamku

Toruń - Zamek Krzyżacki - makieta Zamku (godfryd)

WKLIKI