bla bla bla TOP bla bla bla

...::: WENECJA :::...

ZAMEK SZLACHECKI W WENECJI

Zamek w Wenecji został zbudowany prawdopodobnie przez Mikołaja Nałęcza z Chomiąży, zwanego Diabłem Weneckim, około roku 1380. Założenie powstało na planie kwadratu o boku 33,5 m. z murami obwodowymi i więżą w północno-wschodnim narożniku. Dom mieszkalny wzniesiono wzdłuż kurtyny zachodniej, a wjazd znajdował się w wysuniętym przedbramiu kurtyny południowej. Całość wzniesiono z cegły na wysokich fundamentach z kamieni eratycznych. W latach miedzy 1411 a 1420 zamek został spalony. W roku 1420 Mikołaj z Wawrzynowa sprzedał warownię arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Mikołajowi Trąbie. W latach 1420-1436 arcybiskupi przebudowali zamek wznosząc nowe pomieszczenia, w tym kaplicę, oraz rozbudowali fortyfikacje. W końcu XV wieku Budowla utraciła walory obronne i rezydencjonalne, a w latach 1579-80 została częściowo rozebrana. W 1968 roku przeprowadzono na zamku badania archeologiczno-konserwatorskie w wyniku których został on zabezpieczony w charakterze trwałej ruiny.

Opis historii zaczerpnięty ze strony Włodzimierza Jacka Adamskiego

GALERIA

Wenecja - historia zamku

Wenecja - tablica informacyjna opisująca historię zamku (godfryd)

Wenecja - Zamek

Wenecja - Zamek (godfryd)

Wenecja - Zamek

Wenecja - Zamek (godfryd)

Wenecja - Zamek

Wenecja - Zamek (godfryd)

Wenecja - Zamek

Wenecja - Zamek (godfryd)

Wenecja - Zamek

Wenecja - Zamek (godfryd)

Wenecja - Zamek

Wenecja - Zamek (godfryd)

WKLIKI