bla bla bla TOP bla bla bla

...::: ZAMEK KISZEWSKI :::...

ZAMEK KISZEWSKI - ZAMEK KRZYŻACKI

Zamek w Zamku Kiszewskim został zbudowany przez Krzyżaków w końcu pierwszej połowy XIV wieku, na miejscu grodu książąt pomorskich. Było to założenie czworoboczne z narożnymi, czworokątnymi wieżami, wysuniętymi z lica kurtyn. Całość była otoczona nawodnioną fosą. Po 1466 roku zamek przeszedł w ręce polskie i stał się siedzibą starostwa niegrodowego. Około roku 1600 został przekształcony w manierystyczną rezydencję, której pozostałością jest zachowana do dziś wieża wschodnia z rozbudowanym budynkiem bramnym. W XIX wieku opuszczony zamek przekształcono w folwark, z nowo wzniesionym budynkiem w stylu neogotyckim. Obecnie zamek znajduje się w rękach prywatnych i jest systematycznie, acz powoli odbudowywany.

Opis historii zaczerpnięty ze strony Włodzimierza Jacka Adamskiego

GALERIA

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski (godfryd)

WKLIKI