bla bla bla TOP bla bla bla

...::: ZŁOTORIA :::...

ZAMEK KRÓLEWSKI W ZŁOTORII

Zamek w Złotorii został wzniesiony w połowie XIV wieku z fundacji Kazimierza Wielkiego. Warownia zbudowana z cegły składała się z czworoboku murów obwodowych na planie prostokąta o wymiarach 35x50 m, wzmocnionych skarpami. Wjazd znajdował się od południa w wysuniętej wieży bramnej. Nie znamy lokalizacji domu mieszkalnego, a także śladów modernizacji w pierwszej połowie XV wieku. Po śmierci Kazimierza Wielkiego zamek był we władaniu Kaźka słupskiego, a następnie na krótko Władysława Białego. W latach 1379-92 warownią jako lennem władał Władysław Opolczyk, który przekazał go wraz z całą ziemią dobrzyńską Krzyżakom. W 1404 roku po pokoju w Raciążku powrócił do Polski, a w 1409 roku został zajęty i zniszczony przez Krzyżaków. Od 1411 roku znów należał do Polski, lecz nie został przywrócony do świetności. Po pokoju toruńskim w 1466 roku stracił znaczenie strategiczne i został opuszczony. Mury jego uległy znacznemu zniszczeniu w czasie wojen napoleońskich. Do dziś zachowały się ruiny wieży bramnej i fragmenty muru obwodowego.

Opis historii zaczerpnięty ze strony Włodzimierza Jacka Adamskiego

GALERIA

Złotoria - Zamek

Złotoria - Zamek (godfryd)

Złotoria - Zamek

Złotoria - Zamek (godfryd)

Złotoria - Zamek

Złotoria - Zamek (godfryd)

Złotoria - Zamek

Złotoria - Zamek (godfryd)

Złotoria - Zamek

Złotoria - Zamek (godfryd)

Złotoria - Zamek

Złotoria - Zamek (godfryd)

Złotoria - Zamek

Złotoria - Zamek (godfryd)

Złotoria - Zamek

Złotoria - Zamek (godfryd)

WKLIKI